Каменни сърца

Изложба на Никола Диков в Brave creation! В цикъла от рисунки ще видите неговия особен поглед към живата материя, с която отъждествяваме живота – сърцето.